Pagalba

Siuntimas ir pristatymas

Cadox įsipareigoja Klientui pateikti jo užsakytas Prekes, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Cadox už Prekes nustatyta tvarka.

Cadox turi teisę savo nuožiūra be atskiro užsakovo sutikimo pasirinkti patogiausią užsakymo pristatymo adresatui būdą, jeigu pagal užsakymo pobūdį ar šalių susitarimą tokia paslauga reikalinga ar privaloma.

 Pristatymo paslaugos teikiamos už papildomą mokestį pagal galiojančius tarifus.

 Prieš perduodant užsakymą (siuntą) kurjeriui, paštui, logistikos kompanijai, prekės (ir paslaugos) supakuojamos remiantis įprastine praktika.

Užsakymus į kitas Lietuvos vietas, taip pat į Europos Sąjungos ir kitas šalis paslaugų teikėjas siunčia siuntų tarnybos pagalba.

 Siuntos sugadinimo, praradimo, žuvimo rizika tenka paslaugų teikėjui iki jos perdavimo siuntų tarnybai (jos darbuotojams, kurjeriams) momento.

Prekės pristatomos per 3-5 darbo dienas (savaitgaliai ir sventinės dienos neskaičiuojamos) nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Cadox sandėlyje nėra reikiamų Prekių.

Tokiu atvėju jei Cadox sandėlye užsakytos prekės nėra ir jos neimanoma užsakyti per trumpą laiką,Cadox per 3 darbo dienas įsipareigoja grąžinti pervesta už prekę(es) pinigų sumą ir kompensuoti pinigų pervedimo išlaidas.

Visais atvejais, neturint galimybės pristatyti Prekių nustatytais terminais, Cadox įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti Prekių pristatymo terminą.

Klientas įsipareigoja Prekes priimti pats Užsakyme nurodytu laiku (laiko intervalu). Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu bei pagal kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės reikšti Cadox pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Tuo atveju, jeigu dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių Cadox neturės galimybės pristatyti Prekes, Cadox papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip 1 kartą.

Visais atvejais, Cadox nėra atsakingas už prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu Prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Cadox elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

Pristačius prekes Klientui suglamžytoje, šlapioje ar kitokiu būdu išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Visais atvejais Cadox nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

Klientas, pastebėjęs, jog siuntoje Prekės yra netinkamos kokybės, pažeistos, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Cadox. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių Prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės Prekė.